1. Home

Wonden bij paarden. Hoezo? Waarom komen wonden bij paarden vaak voor en is genezing vaak een probleem? En hoe zit dat bij andere dieren? Wanneer zijn wonden daar een probleem? Hoe kun je een wond bij een paard, of een wond bij een gezelschapsdier het beste behandelen? Woumarec heeft zich volledig gespecialiseerd op dit gebied.

Woumarec staat voor “Wound Management and Reconstruction”, een Engelse naam in verband met het internationale bereik van het bedrijf. De naam verwijst naar het werkterrein: “behandeling van wonden bij paarden en gezelschapsdieren, herstel en opnieuw opbouwen”.

1. Doel

Woumarec focust op het herstel van wonden en het opbouwen van een goede kwaliteit litteken, met als doel het functioneel herstel van het dier en het kunnen opbouwen van beweging of training en een normaal leven.

2. Missie

Specialistische wondzorg beschikbaar en toegankelijk maken voor íeder paard of huisdier, elke eigenaar en elke dierenarts, en kennis over behandeling van wonden verspreiden en verder ontwikkelen.

3. Historie

Jacintha Wilmink behandelt paarden met wonden of vervelende littekens in binnen- en buitenland en is hiermee wereldwijd een van de weinige plastisch chirurgen voor paarden. Daarnaast behandelt ze gezelschapsdieren met niet genezende wonden en brandwonden. Woumarec vervult tevens een belangrijke rol als kenniscentrum voor de behandeling van wonden bij paarden en andere diersoorten. Deze rol wordt benadrukt door het grote aantal nationale en internationale contacten met dierenartsen, specialisten en universiteiten. Hoe is het zover gekomen?

Woumarec is een eenmansbedrijf/consultancy opgericht in 2002 door dierenarts Dr. Jacintha Wilmink, gespecialiseerd in chirurgie paard en wondbehandeling, en gepromoveerd op wondgenezing bij paarden en pony’s. Jacintha Wilmink had in 2002 al jarenlange ervaring met de behandeling van lastige paardenwonden en een schat aan kennis opgedaan tijdens haar onderzoek. Ervaring en kennis die ze graag wilde inzetten voor zoveel mogelijk paardenpatiënten, maar ook ter ondersteuning van collega-dierenartsen in binnen- en buitenland. Als freelance chirurg en consultant zou dit de beste mogelijkheden en de meeste flexibiliteit geven. Ze is destijds geinspireerd door een Deens rapport over de positieve gevolgen van centralisatie van humane wondzorg in Denemarken: het oprichten van een klein aantal specialistische centra heeft daar geleid tot een enorme verbetering in genezingspercentages. Een dergelijk centrum zou ook belangrijk zijn voor de verbetering van de resultaten van wondbehandeling bij paarden, gezien de problemen die paardenwonden vaak geven. Jacintha Wilmink wilde met Woumarec hierin een belangrijke rol gaan vervullen. Vanuit haar bekendheid als specialist in paardenwonden, werd ze gaandeweg steeds vaker geconsulteerd voor moeilijke wonden bij gezelschapsdieren, hetgeen nu ook een belangrijk deel van haar werkzaamheden geworden is.