Cursussen Wondmanagement Paard

Woumarec organiseert cursussen Wondmanagement Paard voor dierenartsen. Wondmanagement Paard bestaat uit 3 modules, die allemaal geregistreerd zijn bij PE Veterinair. Module 1 en 2 zijn afzonderlijk te volgen, module 3 kan alleen gevolgd worden als module 2 reeds gevolgd is

Module 1: de Acute Wond van A tot Z: Management van acute traumatische wonden bij het paard (7 punten). 

Een aantrekkelijke cursus voor iedere (paarden)dierenarts: je krijgt praktische tips & tricks om het openspringen van gehechte wonden te voorkomen, je eigen resultaten te optimaliseren en de prognose van het paard te verbeteren. Je kunt de opgedane kennis onmiddellijk in de praktijk toepassen en je zult de positieve effecten ervaren.

Acute wonden bij paarden ontstaan altijd op een ongelegen moment. Het handelen in deze vaak paniekerige situatie en de evaluatie van de wond in de juiste stappen is van cruciaal belang voor het verloop van het genezingsproces en de toekomst van het paard. Tijdens deze praktische cursus worden alle aspecten rond de acute wond besproken:

 • wat adviseer je de eigenaar als de patiënt aangeboden wordt
 • wat te doen met de patiënt bij aankomst
 • hoe kom je tot een goede diagnostiek en prognose
 • maken van een behandelplan: antibioticagebruik, wel of niet hechten, wel of niet verwijzen, staand of liggend behandelen
 • voorbereiding van de wond en omgeving
 • chirurgie: wondbedpreparatie, gebruik van drains, problemen met spanning, hechten
 • nazorg van het paard en de wond: keuzes in bescherming en/of immobiliseren van het wondgebied
 • huisvesting, voeding, hervatten training

De vergaarde kennis wordt getraind in een scala aan casuïstieken op scherm en tijdens een uitdagend wet-lab op onbekende wonden

Data en locaties:
.. maart 2020: DK Emmeloord, Espelerlaan 77, 8302 DC Emmeloord
.. maart 2020: Veterinair Paardencentrum de Molenheide, Hulselsedijk 15, 5541 RP Reusel

Cursusdocent: Dr. Jacintha M. Wilmink

Inschrijven: via info@woumarec.nl Graag voorkeurslocatie aangeven

Duur: 12.30-21.00 uur

Accreditatie: 7 punten

Programma:

12.30-13.00 Ontvangst met koffie en een broodje
13.00-13.45 Evaluatie en besluitvorming bij een acute wond
13.45-14.30 Gebruik van antibiotica tijdens wondmanagement
14.30-15.15 Hoe verder voor het beste resultaat: wondbedpreparatie, chirurgie. Praktische tips & tricks.
15.15-15.30 Koffie-thee
15.30-16.15 Finishing touch: nabehandeling in optima forma
16.15-17.15 Workshop: Cases
17.30-18.30 Diner
18.30-21.00 Wet-lab: Praktische oefening van A tot Z op onbekende wonden. Ieder tweetal deelnemers krijgt een onbekende wond (Opdracht: lege artis onderzoek, diagnostiek, behandelplan, chirurgie, nazorg). Nadien worden alle wonden met de groep doorgesproken.

Aantal deelnemers: 12

Prijs: € 395,- incl. lunch, diner, wet-lab en cursusmap

Feedback:
De vorige cursus kreeg een gemiddelde score van 8,6 (schaal 1-10) van de deelnemers. Enkele reacties:
“Praktisch relevant”
“Praktisch & theorie goed in balans. Leuk met wetlab. Veel persoonlijke aandacht”.
“Laagdrempelig door kleine aantal deelnemers en interactief”
“Mooi overzicht, leerzaam en bruikbaar in praktijk”
“Fijn om casussen uit eigen/andermans ervaring erbij te halen: klinisch relevant!”
“Goed interactief, veel eye openers gehad”
“Zeer praktisch, goed ingespeeld op 1e lijns praktijk, fijne open communicatie, interactief, goede planning”
“Leuk verteld, praktisch, interactief, veel voorbeelden, véél info, goede syllabus, kleine groep, laagdrempelig”

Module 2: Zachte Heelmeesters voorkomen Stinkende Wonden: Management van per secundam genezende wonden (7 punten). 

Een aantrekkelijke cursus voor iedere (paarden)dierenarts: vanuit de pathofysiologie van wondgenezing bij het paard, leer je hoe je de verschillende fasen van het genezingsproces kunt sturen door de juiste keuzes te maken uit het oerwoud van wondbehandelingsproducten. Je kunt de opgedane kennis onmiddellijk in de praktijk toepassen, en verbandwissels worden net zo leuk als het uitpakken van een kadootje! U mag eigen casuïstieken/problemen inbrengen.

Per secundam genezende wonden bij paarden kunnen een frustratie zijn voor eigenaar en dierenarts: genezing gaat te langzaam, behandeling is duur en er zit van alles en nog wat tegen. Deze interactieve praktische cursus is gericht op het oplossen van veelvoorkomende problemen. In de workshop werk je met verschillende producten waardoor eigenschappen en toepassingen visueel worden. Je wordt getraind a.d.h.v. casuïstieken in het volgende:

 • wat zie je aan een wond en wat betekent dit?
 • wat is de prognose van het paard (voor de sport)
 • welke processen moet je beïnvloeden in de betreffende wond?
 • met welk type product/methode kun je dit bereiken
 • zijn er antibiotica nodig of zijn er alternatieven?
 • hoe herken je problemen met bacteriën en hoe los je ze op
 • overzicht in behandelingsproducten en –methodes, en hoe je een optimale keuze maakt
 • waarom werkt een product of methode juist wel óf niet?
 • kritisch kijken: mag je tevreden zijn of kan het beter/sneller?
 • hoe pas je behandeling aan om genezing te versnellen
 • hoe voorkom je complicaties

Doel van de cursus: halveren genezingstijd en voorkómen complicaties

Data en locaties:
1 oktober 2019: DK Emmeloord, Espelerlaan 77, 8302 DC Emmeloord
3 oktober 2019: Brocacef, Park Forum 1129, 5657 HK Eindhoven

Cursusdocent: Dr. Jacintha M. Wilmink

Inschrijven: via info@woumarec.nl Graag voorkeurslocatie aangeven

Duur: 9.45-18.00 uur

Accreditatie: 7 punten

Programma:

9.45-10.15 Ontvangst met koffie
10.15-11.15 Equine wound healing State of the art: Developments in research and clinical practice
11.15-12.30 Behandeling van per secundam genezende wonden
Deel I: Wondbedekkers en producten
12.30-13.00 Lunch
13.00-14.00 Behandeling van per secundam genezende wonden
Deel II: tissue engineering, lasers, chirurgie
14.00-14.30 Gebruik van antibiotica tijdens wondbehandeling: wanneer is het nodig en/of zinvol
14.30-14.45 Pauze
14.45-15.30 Hoe kies je tijdens behandeling het juiste product en/of de juiste methode
15.30-16.30 Workshop wondbehandelingsmaterialen
Overzicht van producten verkrijgbaar op de Europese markt
Kijken, voelen, ruiken
Demonstratie en testen van producten
16.30-18.00 Bespreking en discussie van casuïstieken
Uitnodiging om eigen casuistieken uit de praktijk mee te nemen

Aantal deelnemers: 12

Prijs: € 395,- incl. lunch, diner, dry-lab en cursusmap

Feedback:
De vorige cursus kreeg een gemiddelde score van 8,9 (schaal 1-10) van de deelnemers. Enkele reacties:
“Goed theoretisch onderbouwd. Mooie praktische illustraties”
“Zeer duidelijk, interactief. Praktische invulling met fysiologische achtergrond”
“Goed onderbouwd en erg praktische gericht”
“Kleine interactieve setting. Beschikbaar zijn van veel producten”
“Zeer toegankelijk, zeer open discussies, docent nodigt met haar manier van presenteren uit tot aktief meedoen”
“Zeer praktisch, kleine groep, interactief”
“Inhoudelijk uitdagend, leuk, praktisch”
“Goed onderbouwde uitgebreide bespreking pathofysiologie en achtergrondinfo”
“Heel erg praktische cursus, goede handvaten voor zelf wonden te behandelen. Ook goede theoretische achtergrond”

Module 3: Vervolgcursus management van per secundam genezende wonden: update, verdieping en casuïstieken (5 punten).

Een interessante cursus voor de (paarden)dierenarts die reeds praktische ervaring heeft opgedaan met het behandelen van wonden op basis van module I en II en die de kneepjes van het vakgebied wondmanagement paard nog beter wil beheersen. U mag eigen casuïstieken/problemen inbrengen waarbij we focussen op verbeterpunten.

Iedereen die Module I en II gevolgd heeft zal in de praktijk merken dat de behandeling van paardenwonden veel voorspoediger loopt. Dit smaakt naar meer, en meer diepgang! Tevens betekent meer kennis vaak ook nieuwe vragen over details. Deze praktische interactieve cursus is gericht op deze behoefte en traint je verder tot een hoger niveau. Je kunt Module III alleen volgen als je ook Module II gevolgd hebt. Aan de hand van geselecteerde casuïstieken en vergelijkende casuïstieken komt het volgende aan de orde:

 • Herkennen van “de adders onder het gras”: complicaties die (nog) niet altijd duidelijk zichtbaar zijn
 • Vroegtijdig opmerken van kleine vertragingen en daarop inspelen
 • Valkuilen herkennen – omzeilen – oplossen
 • Oplossen van kleine en grote complicaties
 • Tijdschaal van genezing: schattingen van ouderdom van een wond en schattingen van tijdsduur van genezing (ook in verband met aan- verkoop, transport of claims)
 • Communicatie met eigenaar over behandeling en kosten

Doel van de cursus: verdere optimalisatie en verdieping van behandeling van paardenwonden en contact met de eigenaar

Data en locaties:
.. januari 2020: DK Emmeloord, Espelerlaan 77, 8302 DC Emmeloord
.. januari 2020: Brocacef, Park Forum 1129, 5657 HK Eindhoven

Cursusdocent: Dr. Jacintha M. Wilmink

Inschrijven: via info@woumarec.nl Graag voorkeurslocatie aangeven

Duur: 11.45-17.30 uur

Accreditatie: 5 punten

Programma:

11.45-12.15 Ontvangst met koffie en broodjes
12.15-13.00 Samenvatting van belangrijkste punten m.b.t. wondmanagement bij het paard, aangevuld met de nieuwste wetenswaardigheden
13.00-14.30 Bespreking casuïstieken, deel I
14.30-14.45 Koffie-thee
14.45-16.00 Bespreking casuïstieken, deel II
16.00-17.30 Casuïstieken uit de praktijk en discussie
17.30 – Afsluiting

Aantal deelnemers: 12

Prijs: € 245,- incl. lunch en cursusmateriaal

Feedback:
Voorgaande cursus kreeg een gemiddelde score van 8,6 (schaal 1-10) van de deelnemers. Enkele reacties:
“Praktisch en heel nuttig”
“Eigen inbreng, zeer praktijkgerichte benadering”
“Zeer interactief en leerzaam. Respectvol naar elkaar”
“Gemakkelijk om vragen te stellen”
“Mooie casuïstieken”
“Zeer interactief, zeer leerrijk”
“Heel praktisch en duidelijk”.