7. Contact

Dierenartsen én eigenaren kunnen contact opnemen met Woumarec met vragen over een wond bij een paard of pony. Hieronder kun je lezen hoe het werkt en wat de kosten zijn. Ook worden er enige handvaten gegeven voor de afweging om wel of niet te opereren.

Op (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de
Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.

1. Service en werkwijze

2. Kosten

3. Afwegingen wel/geen operatie