Cursussen Wondmanagement Kleine Huisdieren

“Management van per secundam genezende wonden bij kleine huisdieren”

Een aantrekkelijke cursus voor iedere dierenarts en ieder type praktijk: hoe kun je het genezings proces van per secundam genezende wonden versnellen? Hoe kun je het gebruik van antibiotica beperken? Vanuit de fysiologie van wondgenezing leer je hoe je de verschillende fasen van het genezingsproces kunt sturen door de juiste keuzes te maken uit het oerwoud van wondbehandelingsproducten. Kennis van processen en van producten tesamen maken dat je veel gerichter kunt behandelen. Verder wordt de onoverzichtelijke hoeveelheid aan producten en namen georganiseerd, zodat je heel gemakkelijk begrijpt wat een product is, wat het doet, en wanneer je het juist wel of niet in moet zetten. Je kunt de opgedane kennis onmiddellijk in de praktijk toepassen, en verbandwissels worden net zo leuk als het uitpakken van een kadootje! Je mag eigen casuïstieken/problemen inbrengen.

Per secundam genezende wonden zijn een belasting voor eigenaar en huisdier en een uitdaging voor de dierenarts: genezing kost tijd, behandeling is daarom relatief duur en er kan gemakkelijk wat tegenzitten. Deze interactieve praktische cursus is gericht op het maken van juiste keuzes en snel oplossen van veelvoorkomende problemen . In de workshop werk je met verschillende producten waardoor eigenschappen en toepassingen visueel worden. Je wordt getraind a.d.h.v. casuïstieken in het volgende:

 • wat zie je aan een wond en wat betekent dit?
 • wat is de prognose van het dier?
 • welke processen moet je beïnvloeden in de betreffende wond?
 • met welk type product of methode kun je dit bereiken?
 • zijn er antibiotica nodig of zijn er alternatieven?
 • overzicht in behandelingsproducten en –methodes, en hoe maak je een optimale keuze
 • waarom werkt een product of methode juist wel óf niet?
 • kritisch kijken: mag je tevreden zijn of kan het beter/sneller
 • wanneer pas je behandeling aan om genezing te versnellen?
 • hoe voorkom je complicaties?
 • wanneer en waarom stuur je aan op een operatie (huidtransplantatie of reconstructie)?

Doel van de cursus: halveren genezingstijd en voorkómen complicaties

Data en locaties:

26 maart 2019: DK Emmeloord, Espelerlaan 77, 8302 DC Emmeloord
28 maart 2019: Brocacef, Park Forum 1129, 5657 HK Eindhoven

Cursusdocent: Dr. Jacintha M. Wilmink

Inschrijven: via info@woumarec.nl Graag voorkeurslocatie aangeven

Duur: 9.45-18.00 uur

Accreditatie: 7 punten

Programma:

9.45-10.15 Ontvangst met koffie
10.15-11.15 (Patho)fysiologie van per secundam genezende wonden:
Wat kun je leren door wondgenezing bij verschillende diersoorten te vergelijken, en hoe gebruik je die kennis voor de keuze in behandeling
11.15-12.30 Management van per secundam genezende wonden:
Overzicht wondbedekkers en topicale producten
12.30-13.00 Lunch
13.00-13.45 Management van per secundam genezende wonden:
Tissue engineering, lasers en chirurgie
13.45-14.30 Gebruik van antibiotica tijdens wondbehandeling: wanneer is het nodig en/of zinvol?
14.30-14.45 Pauze
14.45-15.30 Hoe maak je een keuze in materialen of methodes
15.30-16.30 Workshop materialen voor wond behandeling:
Overzicht van producten op de Europese Markt en de eigenschappen van producten
Kijk, voel, ruik, ervaar
Demonstratie en testen van producten
16.30-18.00 Bespreking en discussie van casuistieken
Deelnemers worden uitgenodigd om eigen cases in te brengen (digitaal)
Uitnodiging om eigen casuistieken uit de praktijk mee te nemen

Aantal deelnemers: 12

Prijs: € 375,- incl. lunch, dry-lab en cursusmap

Feedback:
De vorige cursus kreeg een gemiddelde score van 9,3 (schaal 1-10) van de deelnemers. Enkele reacties:
“Vernieuwend en inzichtelijk”
“Duidelijk, veel nieuwe informatie”.
“Duidelijke structuur, duidelijke opbouw, goede uitleg en begeleiding”
“Enthousiast, laagdrempelig”
“Interactief. Kans om geleerde kennis meteen toe te passen in de voorbeeldcases!”
“Duidelijke lijnen in een woud van opties. Mooi “keep it simple” principe”
“Veel praktische voorbeelden en foto’s. Duidelijke stappen (patho)fysiologie”
“Het was een interactief en leerzaam PAO”